جلسه برنامه ریزی تکمیل المان گلرارشهدای گمنام کاخک برگزار شد.
جلسه برنامه ریزی تکمیل المان گلرارشهدای گمنام کاخک برگزار شد.

🔸جلسه برنامه ریزی تکمیل المان گلزار شهدای گمنام شهر کاخک ظهر امروز با حضور قربانی فرماندار شهرستان ، سرهنگ ابراهیم زاده مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان در محل شهرداری کاخک برگزار شد. فرماندار گناباد با تخصیص اعتبار به این طرح موافقت و بر استفاده از ظرفیت خیرین نیز درجهت تکمیل […]

🔸جلسه برنامه ریزی تکمیل المان گلزار شهدای گمنام شهر کاخک ظهر امروز با حضور قربانی فرماندار شهرستان ، سرهنگ ابراهیم زاده مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان در محل شهرداری کاخک برگزار شد.
فرماندار گناباد با تخصیص اعتبار به این طرح موافقت و بر استفاده از ظرفیت خیرین نیز درجهت تکمیل طرح المان گلزارشهدای گمنام تاکید کرد.
🔸قابل ذکر است طرح احداث المان گلزار شهدای گمنام تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

  • نویسنده : غلامی