جلسه برنامه ریزی تکمیل المان گلرارشهدای گمنام کاخک برگزار شد.
جلسه برنامه ریزی تکمیل المان گلرارشهدای گمنام کاخک برگزار شد.

?جلسه برنامه ریزی تکمیل المان گلزار شهدای گمنام شهر کاخک ظهر امروز با حضور قربانی فرماندار شهرستان ، سرهنگ ابراهیم زاده مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان در محل شهرداری کاخک برگزار شد. فرماندار گناباد با تخصیص اعتبار به این طرح موافقت و بر استفاده از ظرفیت خیرین نیز درجهت تکمیل […]

?جلسه برنامه ریزی تکمیل المان گلزار شهدای گمنام شهر کاخک ظهر امروز با حضور قربانی فرماندار شهرستان ، سرهنگ ابراهیم زاده مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان در محل شهرداری کاخک برگزار شد.
فرماندار گناباد با تخصیص اعتبار به این طرح موافقت و بر استفاده از ظرفیت خیرین نیز درجهت تکمیل طرح المان گلزارشهدای گمنام تاکید کرد.
?قابل ذکر است طرح احداث المان گلزار شهدای گمنام تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

  • نویسنده : غلامی