اردوگاه دانش آموزی شهید مهاجرانی گازرسانی می شود.
اردوگاه دانش آموزی شهید مهاجرانی گازرسانی می شود.

پس از پیگیری و بررسی میدانی مجموعه مسئولین کاخک پیرامون گازرسانی به اردوگاه شهید مهاجرانی ، در جلسه صبح امروزِ بخشداری ، هماهنگی و برنامه ریزی شروع بکار گازرسانی به اردوگاه شهید مهاجرانی و واحدهای ساختمانی مسیر اردوگاه انجام و بزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهدشد.

پس از پیگیری و بررسی میدانی مجموعه مسئولین کاخک پیرامون گازرسانی به اردوگاه شهید مهاجرانی ، در جلسه صبح امروزِ بخشداری ، هماهنگی و برنامه ریزی شروع بکار گازرسانی به اردوگاه شهید مهاجرانی و واحدهای ساختمانی مسیر اردوگاه انجام و بزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهدشد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز