بخشدار کاخک هم به فروش ساختمان بانک صادرات واکنش نشان داد.
بخشدار کاخک هم به فروش ساختمان بانک صادرات واکنش نشان داد.

مرادی بخشدار کاخک در پیامی به کاخک نیوز اعلام داشت ، در پی نارضایتی مردم شهر کاخک از عدم آگاهی و ضعف در اطلاع رسانی فروش ساختمان بانک صادرات و همچنین مباحث قیمتی ملک، مراتب به مراجع رسمی بالاتر اعلام گردیده است.

مرادی بخشدار کاخک در پیامی به کاخک نیوز اعلام داشت ، در پی نارضایتی مردم شهر کاخک از عدم آگاهی و ضعف در اطلاع رسانی فروش ساختمان بانک صادرات و همچنین مباحث قیمتی ملک، مراتب به مراجع رسمی بالاتر اعلام گردیده است.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز