🔻رئیس شورای اسلامی شهر کاخک به فروش ساختمان بانک صادرات واکنش نشان داد.
🔻رئیس شورای اسلامی شهر کاخک به فروش ساختمان بانک صادرات واکنش نشان داد.

در پی درج خبر فروش بانک صادرات کاخک بدون اطلاع مردم و مسئولان ، حجه الاسلام مقیمیان رئیس شورای اسلامی شهرکاخک با ارسال نامه ای به مقامات رسمی ذیربط به جهت رعایت حق بیت المال و اعتماد بخشی به شهروندان خواستار پیگیری علت عدم اطلاع رسانی و چگونگی فروش ساختمان بانک صادرات شد.

در پی درج خبر فروش بانک صادرات کاخک بدون اطلاع مردم و مسئولان ، حجه الاسلام مقیمیان رئیس شورای اسلامی شهرکاخک با ارسال نامه ای به مقامات رسمی ذیربط به جهت رعایت حق بیت المال و اعتماد بخشی به شهروندان خواستار پیگیری علت عدم اطلاع رسانی و چگونگی فروش ساختمان بانک صادرات شد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز