?رئیس شورای اسلامی شهر کاخک به فروش ساختمان بانک صادرات واکنش نشان داد.
?رئیس شورای اسلامی شهر کاخک به فروش ساختمان بانک صادرات واکنش نشان داد.

در پی درج خبر فروش بانک صادرات کاخک بدون اطلاع مردم و مسئولان ، حجه الاسلام مقیمیان رئیس شورای اسلامی شهرکاخک با ارسال نامه ای به مقامات رسمی ذیربط به جهت رعایت حق بیت المال و اعتماد بخشی به شهروندان خواستار پیگیری علت عدم اطلاع رسانی و چگونگی فروش ساختمان بانک صادرات شد.

در پی درج خبر فروش بانک صادرات کاخک بدون اطلاع مردم و مسئولان ، حجه الاسلام مقیمیان رئیس شورای اسلامی شهرکاخک با ارسال نامه ای به مقامات رسمی ذیربط به جهت رعایت حق بیت المال و اعتماد بخشی به شهروندان خواستار پیگیری علت عدم اطلاع رسانی و چگونگی فروش ساختمان بانک صادرات شد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز