ابتلای به کرونا خانوادگی شده است.
ابتلای به کرونا خانوادگی شده است.

?یک منبع آگاه در حوزه بهداشت گفت : متاسفانه کم توجهی اخیر به دستورات بهداشتی باعث شده تا اپیدمی در بین افراد خانواده ها به سرعت رشد پیدا کند ، به گفته این منبع آگاه طی هفته گذشته تاکنون سه خانواده در شهر کاخک مبتلا به بیماری شده اند و همچنان مراجعات به پزشک ادامه […]

?یک منبع آگاه در حوزه بهداشت گفت : متاسفانه کم توجهی اخیر به دستورات بهداشتی باعث شده تا اپیدمی در بین افراد خانواده ها به سرعت رشد پیدا کند ، به گفته این منبع آگاه طی هفته گذشته تاکنون سه خانواده در شهر کاخک مبتلا به بیماری شده اند و همچنان مراجعات به پزشک ادامه دارد.
وی از شهروندان خواست نسبت به رعایت موازین بهداشتی جدی تر باشند و درصورت احساس هرگونه علائمی در منزل خودمراقبتی نموده درغیر اینصورت با مراجعه به پزشک از سلامت خود اطمینان حاصل نمایند.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز