? افزایش تست های مثبت در کاخک
? افزایش تست های مثبت در کاخک

طی سه روز گذشته ۲۴ مورد تست مثبت کرونا در بخش کاخک به ثبت رسیده که از این تعداد ۱۱ مورد از شهر کاخک و ۱۳ مورد از روستاهای این بخش می باشد.

طی سه روز گذشته ۲۴ مورد تست مثبت کرونا در بخش کاخک به ثبت رسیده که از این تعداد ۱۱ مورد از شهر کاخک و ۱۳ مورد از روستاهای این بخش می باشد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز