? مجموع ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک تا ساعت ۱۸ عصر امروز شنبه مورخ ۲۱ فروردین ماه
? مجموع ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک تا ساعت ۱۸ عصر امروز شنبه مورخ ۲۱ فروردین ماه
مجموع ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک تا ساعت ۱۸ عصر امروز شنبه مورخ ۲۱ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد.

زیرجان ۸ نفر
استاد ۴ نفر
خانیک ۳ نفر
رضو ۶ نفر
نجم آباد ۴ نفر
رضویه ۱ نفر
سرآسیاب ۳ نفر
کلاته شیخی ۵ نفر
فخ ۱ نفر
دیسفان ۵ نفر
کلاته شمس ۵ نفر
شیرازآباد ۴ نفر
موسیرز ۲ نفر
بیهود ۴ نفر
زیبد ۶ نفر
برجوک ۱ نفر
نوده میرمحراب ۴ نفر
سنجدک ۵ نفر
سنو ۶ نفر
محمد آباد لب رود ۵ نفر
کبوترکوه ۵ نفر
روچی ۶ نفر
سقی ۶ نفر
ایدو ۶ نفر
تک میدان ۴ نفر
فودنجان۴ نفر
کلاته نو ۶ نفر
حسن آباد ۴ نفر
مهاباد ۵ نفر
هراونج ۳ نفر
پچک ۸ نفر
کلات ۲ نفر
کوه قلعه ۴ نفر
گوهردشت ۷ نفر
مرغش ۵ نفر
زوصالح آباد ۴ نفر
نام نویسی نموده اند.

?روستاهای #پچک و #زیرجان تا امروز بیشترین داوطلب داشته است.

?روستاهای #برجوک ، #رضویه ، #فخ ، #کلات و #موسیرز تا امروز کمترین داوطلب داشته است.

?مجموع ۳۶ روستای بخش کاخک داوطلب عضویت در شورا داشته اند.

?آندسته از داوطلبینی که بعلت نقص مدارک ، ثبت نام خود را نهایی نکنند ، به عنوان کاندیدا تایید نخواهند شد.
#کاخک_نیوز

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز