? مجموع ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک تا ساعت ۱۶ عصر امروز مورخ ۲۰ فروردین ماه
? مجموع ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک تا ساعت ۱۶ عصر امروز مورخ ۲۰ فروردین ماه

? مجموع ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک تا ساعت ۱۶ عصر امروز مورخ ۲۰ فروردین ماه استاد ۴ نفر رضو ۵ نفر نجم آباد ۴ نفر سرآسیاب ۲ نفر کلاته شیخی ۵ نفر فخ ۱ نفر دیسفان ۵ نفر کلاته شمس ۱ نفر شیرازآباد ۲ نفر مرغش ۴ نفر موسیرز […]

? مجموع ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک تا ساعت ۱۶ عصر امروز مورخ ۲۰ فروردین ماه

استاد ۴ نفر
رضو ۵ نفر
نجم آباد ۴ نفر
سرآسیاب ۲ نفر
کلاته شیخی ۵ نفر
فخ ۱ نفر
دیسفان ۵ نفر
کلاته شمس ۱ نفر
شیرازآباد ۲ نفر
مرغش ۴ نفر
موسیرز ۲ نفر
بیهود ۳ نفر
برجوک ۱ نفر
سنجدک ۵ نفر
محمد آباد ۱ نفر
کبوترکوه ۳ نفر
روچی ۴ نفر
سقی ۴ نفر
ایدو ۲ نفر
زیرجان ۳ نفر
تک میدان ۴ نفر
سنو ۴ نفر
فودنجان۳ نفر
کلاته نو ۵ نفر
حسن آباد ۱ نفر
مهاباد ۳ نفر
هراونج ۱ نفر
پچک ۴ نفر
کلات ۲ نفر
کوه قلعه ۱ نفر
گوهردشت ۶ نفر
زوصالح آباد ۱ نفر
نام نویسی نموده اند.

?روستای گوهردشت بیشترین داوطلب داشته است.

?تاکنون چهار روستای زیبد (مرکزدهستان زیبد)، خانیک ، رضویه و نوده میرمحراب مورد ثبت نامی نداشته اند.
#کاخک_نیوز
www.kakhknews.ir
Instagram.com/kakhkNews
?? @B_kakhkNews

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز