?بخش کاخک با ۳۶ روستای دارای شورا ، بیشترین داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی روستایی را تا امروز ثبت کرده است.
?بخش کاخک با ۳۶ روستای دارای شورا ، بیشترین داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی روستایی را تا امروز ثبت کرده است.
استقبال از نام نویسی نامزدهای شوراهای اسلامی در بخش کاخک طی روز جاری نسبت به روزهای گذشته بیشتر بود، بطوریکه تا پایان امروز بالغ بر ۶۰نفر با مراجعه به بخشداری نام نویسی نمودند.

?استقبال از نام نویسی نامزدهای شوراهای اسلامی در بخش کاخک طی روز جاری نسبت به روزهای گذشته بیشتر بود، بطوریکه تا پایان امروز بالغ بر ۶۰نفر با مراجعه به بخشداری نام نویسی نمودند.

? بخشداری کاخک جهت ثبت نام داوطلبین در روز جمعه نیز از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ عصر آماده نام نویسی خواهدبود .
?با توجه به زمان بَر بودن روند ثبت نام، داوطلبین می توانند طی روز جمعه با مراجعه به بخشداری یا از طریق ثبت نام غیر حضوری که قبلا اعلام شده است ، نام نویسی نمایند.

?شنبه و یکشنبه اختلال و کندی سامانه ثبت نام محتمل است .

?در صورتیکه تعداد داوطلبین در هریک از روستاها به حدنصاب نرسد شورای روستا منحل خواهدشد.
#کاخک_نیوز

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز