طی حکمی از سوی مدیریت جهاد کشاورزی گناباد ، سرکار خانم خیاط زاده به عنوان سرپرست جهاد کشاورزی کاخک منصوب شده است .

طی حکمی از سوی مدیریت جهاد کشاورزی گناباد ، سرکار خانم خیاط زاده به عنوان سرپرست جهاد کشاورزی کاخک منصوب شده است .
?پیش از این داود حسین زاده رئیس مرکز خدمات جهادکشاورزی کاخک بوده است و اکنون در امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان مشغول به ادامه خدمت می باشد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز