مجموع ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک تا ظهر امروز مورخ ۱۹ فروردین ماه
مجموع ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک تا ظهر امروز مورخ ۱۹ فروردین ماه
مجموع ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک تا ظهر امروز مورخ ۱۹ فروردین ماه

 

استاد ۲ نفر
رضو ۴ نفر
نجم آباد ۱ نفر
سرآسیاب ۱ نفر
کلاته شیخی ۴ نفر
فخ ۱ نفر
دیسفان ۳ نفر
کلاته شمس ۱ نفر
شیرازآباد ۱ نفر
مرغش ۳ نفر
موسیرز ۱ نفر
بیهود ۲ نفر
برجوک ۱ نفر
سنجدک ۵ نفر
محمد آباد ۱ نفر
کبوترکوه ۳ نفر
روچی ۳ نفر
سقی ۲ نفر
ایدو ۲ نفر
زیرجان ۲ نفر
تک میدان ۴ نفر
سنو ۴ نفر
فودنجان ۲ نفر
کلاته نو ۳ نفر
تاکنون روستاهای زیبد ، خانیک ، مهاباد ، حسن آباد ، پچک ، کوه قلعه ، کلات ، زوصالح آباد ، گوهردشت ، رضویه ، نوده میرمحراب ، هراونج مورد ثبت نامی نداشته اند.
#کاخک_نیوز

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز