برخی گردشگران فرهنگ نادرستی از  استفاده طبیعت را به رخ کشاورزان کشیدند.
برخی گردشگران فرهنگ نادرستی از  استفاده طبیعت را به رخ کشاورزان کشیدند.
?کشاورز روستای کلاته نو بخش کاخک درختان زنده و سبز خود را که توسط گردشگران شکسته و سوزانده شده بود برای اعتراض به بخشداری آورد و خواستار ممنوع کردن ورود گردشگران به روستای خود شد.

?کشاورز روستای کلاته نو بخش کاخک درختان زنده و سبز خود را که توسط گردشگران شکسته و سوزانده شده بود برای اعتراض به بخشداری آورد و خواستار ممنوع کردن ورود گردشگران به روستای خود شد.
این کشاورز گفت گردشگران علاوه برخسارت به باغات حتی ماسکهای خود را در زمینهای یونجه رها نموده اند.
ناگفته نماند بسیاری از کشاورزان روستاهای بخش کاخک و شهر کاخک از خسارات وارده توسط برخی گردشگران ابراز نارضایتی نمودند

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز