توسعه امامزاده (ع) کاخک توسعه شهر و عامل مهم ایجاد اشتغال است.
توسعه امامزاده (ع) کاخک توسعه شهر و عامل مهم ایجاد اشتغال است.
حجت الاسلام حمید مقیمیان رئیس شورای شهر کاخک وعضو هیات امنا امامزاده سید محمد عابد (ع) در مراسم جشن نیمه شعبان ضمن بیان اینکه محور گردشگری زیارتی درجنوب استان شهر کاخک هست وتوسعه امامزاده توسعه شهر و عامل مهم ایجاد اشتغال هست از زحمات مدیر پرتلاش اجرایی آستان حاج آقای ذوقی قدردانی نمود.

حجت الاسلام حمید مقیمیان رئیس شورای شهر کاخک وعضو هیات امنا امامزاده سید محمد عابد (ع) در مراسم جشن نیمه شعبان ضمن بیان اینکه محور گردشگری زیارتی درجنوب استان شهر کاخک هست وتوسعه امامزاده توسعه شهر و عامل مهم ایجاد اشتغال هست از زحمات مدیر پرتلاش اجرایی آستان حاج آقای ذوقی قدردانی نمود.

وی از هیات امنا و نماینده محترم مجلس وفرماندار محترم شهرستان و ریاست اداره اوقاف وامور خیریه واداره کل میراث ومسئولین شهر وهمه خیرین نیک اندیش که در مدت ۴سال گذشته همراهی وهمکاری وکمک به آستان نمودند تشکر کردند. ایشان با اشاره به جذب خیرین ومشارکت بسیار خوب وبی سابقه آنان با توجه به وسعت پروژه های درحال اجرا اعم از شبستان ۳هزار متری ومرمت دو ضلع دیگر، وهمسان سازی قبور وساخت نقاره خانه در وضعیت اقتصادی حاکم درخواست مساعدت بیشتر خیرین راتقاضا نمود. در پایان کلنگ زنی مرمت دوضلع صورت پذیرفت.
#ارسالی