⭕️ عزم جدی جوانان کاخک در عضویت شورای شهر
⭕️ عزم جدی جوانان کاخک در عضویت شورای شهر

کاخک نیوز از عزم جدی تعدادی از جوانان شهر کاخک جهت داوطلبی عضویت درشورای شهر حکایت دارد. در انتخابات ادوار گذشته شورای شهر کاخک ، جوانان کمتر در عرصه انتخاب مشارکت داشته اند ، اما این دوره جوانان می خواهند با همت خود روند توسعه شهر کاخک را شتاب بخشند.

کاخک نیوز از عزم جدی تعدادی از جوانان شهر کاخک جهت داوطلبی عضویت درشورای شهر حکایت دارد.
در انتخابات ادوار گذشته شورای شهر کاخک ، جوانان کمتر در عرصه انتخاب مشارکت داشته اند ، اما این دوره جوانان می خواهند با همت خود روند توسعه شهر کاخک را شتاب بخشند.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز