اعضای هیات اجرایی انتخابات حوزه فرعی بخش کاخک معرفی شدند .
اعضای هیات اجرایی انتخابات حوزه فرعی بخش کاخک معرفی شدند .

?جلسه انتخاب معتمدین عضو هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ حوزه فرعی بخش کاخک، عصر امروز با حضور ۳۰ نفر از معتمدین بخش کاخک و اعضای اداری عضو هیات اجرایی متشکل از بخشدار ، نمایندگان دادستان ، دادگستری ، ثبت احوال ، آموزش و پرورش ، جهادکشاورزی و روسای هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای […]

?جلسه انتخاب معتمدین عضو هیات اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ حوزه فرعی بخش کاخک، عصر امروز با حضور ۳۰ نفر از معتمدین بخش کاخک و اعضای اداری عضو هیات اجرایی متشکل از بخشدار ، نمایندگان دادستان ، دادگستری ، ثبت احوال ، آموزش و پرورش ، جهادکشاورزی و روسای هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در محل بخشداری کاخک برگزار شد و
۱_ آقای خسرو واثقی
۲_ خانم سهیلا ولی زاده
۳_آقای مرتضی غلامی
۴_ آقای رضا فاطمی
۵_ آقای محمد نیکبخت
۶_ خانم محبوبه اصغری
۷_آقای مهدی درویش
۸_ آقای محمد اسماعیل خوشوقت
۹_ آقای ذبیح ا‌… صادقی
به عنوان اعضای اصلی هیات اجرایی و ۵ نفر دیگر نیز از بین معتمدین با رای مستقیم آنان بعنوان اعضای علی البدل هیات اجرایی بخش کاخک انتخاب شدند.