تا انتخابات …
تا انتخابات …

? با نزدیک شدن به ثبت نام داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی ، شنیده شده است بهناز علایی عضو دوره چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر کاخک قصد ثبت نام در شورای آینده شهر کاخک را ندارد و از قطار عضویت در شورای شهر پیاده خواهدشد.

? با نزدیک شدن به ثبت نام داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی ، شنیده شده است بهناز علایی عضو دوره چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر کاخک قصد ثبت نام در شورای آینده شهر کاخک را ندارد و از قطار عضویت در شورای شهر پیاده خواهدشد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز