فرماندار گناباد : آب نقش مهمی در اقتصاد مردم شهرستان گناباد دارد.
فرماندار گناباد : آب نقش مهمی در اقتصاد مردم شهرستان گناباد دارد.

?قربانی فرماندار گناباد در مراسم افتتاح پروژه بند سنگ و ملاتی روستای زیرجان در سخنان خود نگاه دولت را به حفظ سکونت گاهها در قالب برنامه ریزی های بلند مدت و صیانت از منابع خدادادی مثبت ارزیابی کرد و گفت؛ شرایط اقلیمی و خشکسالیهای اخیر منطقه باعث شده تا مردم بدرستی قدردان نعمت آب باشند […]

?قربانی فرماندار گناباد در مراسم افتتاح پروژه بند سنگ و ملاتی روستای زیرجان در سخنان خود نگاه دولت را به حفظ سکونت گاهها در قالب برنامه ریزی های بلند مدت و صیانت از منابع خدادادی مثبت ارزیابی کرد و گفت؛
شرایط اقلیمی و خشکسالیهای اخیر منطقه باعث شده تا مردم بدرستی قدردان نعمت آب باشند زیرا که آب نقش مهمی در اقتصاد مردم شهرستان گناباد دارد.
وی شهرستان گناباد را در دو اقلیم کویر در قسمت شمالی و اقلیم کوهستانی در قسمت جنوبی شهرستان توصیف کرد و افزود : از عواملی که باعث شده زیست بومها در این دو اقلیم ثابت بمانند اقدامات مربوط به منابع طبیعی از جمله احداث بندهای خاکی در جلوگیری از خسارات و مدیریت سیلابها ، کپه کاری و نهالکاری و… در امر بیابان زدایی در سالهای اخیر و همچنین توزیع عادلانه اعتبارات بوده است.
فرماندار گناباد به خواسته ی مهم مردم زیرجان از جمله گازرسانی و ادامه آسفالت راه اشاره و ابراز امیدواری کرد تا در آینده نه چندان دور این دوخواسته مهم مردم زیرجان محقق گردد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز