?شرایط ثبت نام عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا
?شرایط ثبت نام عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا

۱_ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ۲_ حداقل سن ۲۵ سال تمام ۳_ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه ۴_ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۵_ ☆دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار ☆داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار ☆داشتن […]

۱_ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲_ حداقل سن ۲۵ سال تمام
۳_ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه
۴_ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۵_ ☆دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار
☆داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار
☆داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت
☆داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت
۶_ دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای آقایان
۷_ داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی ، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی
۸_ سکونت داوطلب در محدوده حوزه انتخابیه
۹_ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.
۱۰_ اعضای هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات شوراها و معتمدان دعوت شده جهت تشکیل هیات اجرایی از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محروم هستند.
۱۱_ برخی اشخاص به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی که در قانون انتخابات شوراها به آن مشاغل اشاره شده است محروم هستند.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز