?سایت جدید ۲Gهمراه اول شهید منصوری روستای پچک راه اندازی گردید.
?سایت جدید ۲Gهمراه اول شهید منصوری روستای پچک راه اندازی گردید.

?تاسیس این سایت از مصوبات سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شهرستان گناباد بوده و با راه اندازی این سایت ،پوشش مکالمه همراه روستای پچک فراهم گردیده است. ? همزمان با راه اندازی این سایت، پیش بینی لازم برای ارتقاء اینترنت آن هم شده است که امیدواریم با توجه به جمعیت بالا و تعداد […]

?تاسیس این سایت از مصوبات سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شهرستان گناباد بوده و با راه اندازی این سایت ،پوشش مکالمه همراه روستای پچک فراهم گردیده است.

? همزمان با راه اندازی این سایت، پیش بینی لازم برای ارتقاء اینترنت آن هم شده است که امیدواریم با توجه به جمعیت بالا و تعداد زیاد دانش آموز روستا،بزودی امکانات اینترنتی سایت فراهم گردد.

? روستای پچک دارای ۱۱۴ شماره تلفن ثابت و ۱۱ خط اینترنت خانگی ADSL از مرکز تلفن شهر کاخک بوده و همچنین دارای سایت همراه اول ۲G است.