🔷سایت جدید ۲Gهمراه اول شهید منصوری روستای پچک راه اندازی گردید.
🔷سایت جدید ۲Gهمراه اول شهید منصوری روستای پچک راه اندازی گردید.

🔹تاسیس این سایت از مصوبات سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شهرستان گناباد بوده و با راه اندازی این سایت ،پوشش مکالمه همراه روستای پچک فراهم گردیده است. 🔹 همزمان با راه اندازی این سایت، پیش بینی لازم برای ارتقاء اینترنت آن هم شده است که امیدواریم با توجه به جمعیت بالا و تعداد […]

🔹تاسیس این سایت از مصوبات سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شهرستان گناباد بوده و با راه اندازی این سایت ،پوشش مکالمه همراه روستای پچک فراهم گردیده است.

🔹 همزمان با راه اندازی این سایت، پیش بینی لازم برای ارتقاء اینترنت آن هم شده است که امیدواریم با توجه به جمعیت بالا و تعداد زیاد دانش آموز روستا،بزودی امکانات اینترنتی سایت فراهم گردد.

🔹 روستای پچک دارای ۱۱۴ شماره تلفن ثابت و ۱۱ خط اینترنت خانگی ADSL از مرکز تلفن شهر کاخک بوده و همچنین دارای سایت همراه اول ۲G است.