?به بهانه ثبت چنار کاخک
?به بهانه ثبت چنار کاخک

درپای چنار کاخک اگر نان باشد بِه زِ صد ملک سلیمان باشد. یکی از سنبل های شهر کاخک درکنار ابشار وامامزاده (ع) درختان شکوهمند چناراست در گذشته کنار هر مسجد و در هر محله ای چنار کهن سالی وجود داشت که مردم در سایه سار این درختان روزگار میگذراندند و از انجا که کاخک شهری […]

درپای چنار کاخک اگر نان باشد
بِه زِ صد ملک سلیمان باشد.

یکی از سنبل های شهر کاخک درکنار ابشار وامامزاده (ع) درختان شکوهمند چناراست

در گذشته کنار هر مسجد و در هر محله ای چنار کهن سالی وجود داشت که مردم در سایه سار این درختان روزگار میگذراندند و از انجا که کاخک شهری تجاری مذهبی بوده
زائرین ،گردشگران و تجّار به این شهر می آمدند و در زیر همین درختان چنارکالاهای خویش را با همدیگر مبادله میکردند
چنار خورک در ورودی محله خورک ومسجد خورک قرار داشت
چنار صیفا در ورودی محله صیفا ومسجد صیفا بود
همچنین چنار سفلی در محله سفلی در کنار مسجد جامع سفلی بود
اما چنار محله علیا(چنار کنونی میدان اصلی شهر) از آن روی مورد اهمیت قرار داشت که در میان چهار سوق ودر انتهای بازار کفاشان مابین مسجد و کاروانسرای عباسی از سویی وحمام ومدرسه از سوی دیگر واقع شده بود
سایه سار این چنار سترگ محلی بود برای آشنایی تجّار و بازرگانان همچنین
اجرای مناسک و مراسم عبادی وتعزیه های محرم وچهل وهشتم ومراسم آخر صفر
از اعتقادات مردمی در خصوص چنارها می توان به درمان بیماری های ویروسی و قارچی اشاره کرد
چنارها در اعتقادات مردم جایگاه خاصی داشته اند
در تنه درخت چنار حفره ای ایجاد شده بود و کودکانی که دچار سرماخوردگی شدید می شدند و یا سینه پهلو می شدند رسم بود که والدین کودک می بایست کودک را ۷ بار از حفره ایجاد شده عبور دهند تاکودک بهبودی خویش را بدست آورد
همچنین چنار کاخک در اعتقادات و باورهای مردم نیز جایگاه خاصی داشت که می توان به ارتباط شکستن شاخه درخت چنار با مرگ بزرگان دینی ویا کشوری اشاره نمود
هرگاه شاخه بزرگی از درخت چنار بر اثر باد و یا خشکی و یا هر عامل دیگری می شکست ،مردم بر این باور بودندکه در ان سال بزرگی از بزرگان دین ویا دولت خواهد مرد.
لازم به یاد آوری است که درسالی که آیت الله میلانی فوت کردند شاخی از چنار شکست ومردم خود را برای شنیدن خبر مرگ بزرگی آماده کردند همچنین سالی که محمد رضا پهلوی فوت کرد نیز شاخی از درخت چنار کاخک شکست.
وجود چنارها در کنار مساجد ودر ورودی محله های شهر به منزله حرمت گذاری به طبیعت و جایگاه درخت در همزیستی با انسان به شمار میرفته ، ازسویی خنکای نسیم برخواسته از طراوت چنارهای محلات، آرامش گاهی بود برای آسایش رهگذران ومسافران خسته،
تا دمی بیاسایند ودرمبادله کالاهای تولیدی ومصرفی اخرین دست ساخته هایشان را در معرض دید هنرمندان وهنر آفرینان قرار دهند

چنارها در تهیه سوخت وتامین چوب سقف مساجد نیز ایفای نقش داشتند واز شاخ وبرگ درخت برای سوخت واز شاخه های بلند آن برای تعمیر سقف مساجد استفاده می شد.
قدمت چنار های کاخک را بالای ۵۰۰ سال تخمین می زنند .
آنچه مشخص است چنار و کاخک همواره درکنار هم زیست نموده اند
واین همزیستی مسالمت امیز به نمادی ازمقاومت وسربلندی کاخک تبدیل گشته وامید میرود تا دگربار با توجه به این یاران قدیمی
سرفرازی آنان را شاهد باشیم
سربلند وسر فراز باشید.

✍ علی جمشیدی
? #صبا_کاخک

  • منبع خبر : کاخک نیوز