?گلایه مادر شهید از بی توجهی بنیاد شهید
?گلایه مادر شهید از بی توجهی بنیاد شهید

ظهر روز گذشته جمعی از مسئولین کاخک به دیدار مادر شهید منصوری رفتند و جویای حال مادر شهید شدند. مادرشهید که علاوه بر فرزند شهیدش داغ از دست رفتن پدر شهید را به تازگی بر دل دارد از بی توجهی بنیاد شهید به ایشان بشدت گلایه داشت.

ظهر روز گذشته جمعی از مسئولین کاخک به دیدار مادر شهید منصوری رفتند و جویای حال مادر شهید شدند.
مادرشهید که علاوه بر فرزند شهیدش داغ از دست رفتن پدر شهید را به تازگی بر دل دارد از بی توجهی بنیاد شهید به ایشان بشدت گلایه داشت.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز