تا انتخابات۱۴۰۰
تا انتخابات۱۴۰۰

#انتخابات روز گذشته برای روشن کردن تنور انتخابات در بخش کاخک ریاست محترم هیات نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان گناباد جناب آقای دکتر گلباف باتفاق هیات همراه آقایان مهندس احمد نژاد و استاد کریم زاده و برادر نقوی به همراه جناب آقای عبدالحسین شمسی رابط هیات نظارت بخش کاخک طی جلسات کاری با حوزه علمیه […]

#انتخابات
روز گذشته برای روشن کردن تنور انتخابات در بخش کاخک
ریاست محترم هیات نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان گناباد
جناب آقای دکتر گلباف باتفاق هیات همراه آقایان مهندس احمد نژاد و استاد کریم زاده و برادر نقوی به همراه جناب آقای عبدالحسین شمسی رابط هیات نظارت بخش کاخک طی جلسات کاری با
حوزه علمیه کاخک
امام جمعه محترم کاخک
بخشدار محترم و
سرناظرین و اعضای هیت نظارت بخش کاخک
بر لزوم هماهنگی و سلامت در اجراي نظارت و بازرسی بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تاکید نموده اند.

گویا تاکید عزیزان بر نظارت شورای نگهبان بر #انتخابات_میان_دوره_ای_خبرگان_رهبری و #ریاست_جمهوری بوده و اعلام می شود
نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با شورای نگهبان نیست و دخالتی در تایید و یا رد کاندیداها نداشته و ندارند و هیات مستقلی از طرف نماینده محترم در شهرستان و بخش ویژه انتخابات آتی شوراها ایجاد و مسولیت نظارت بر #انتخابات_شوراهای_اسلامی_شهر_و_روستا توسط آن هیات به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی خواهد بود.