تزریق اولین دوز واکسن کرونا در گناباد
تزریق اولین دوز واکسن کرونا در گناباد

?اولین دوز از واکسن کرونای روسی در گناباد لحظاتی قبل در بیمارستان بهلول گناباد  به دکتر فرهنگ سلطانی تزریق شد.

?اولین دوز از واکسن کرونای روسی در گناباد لحظاتی قبل در بیمارستان بهلول گناباد  به دکتر فرهنگ سلطانی تزریق شد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز