همزمان با سراسر کشور در ساعت ۲۱ شب یوم الله ۲۲ بهمن ماه به یاد حماسه ماندگار و تکبیرهای ملت مبارز و قهرمان ایران اسلامی در بهمن خونین ۵۷ ، بانگ تکبیر و ندای توحیدی «الله اکبر» در شهر کاخک همصدا با ملت حماسه ساز ایران اسلامی طنین انداز و همزمان آسمان شهر کاخک نیز […]

همزمان با سراسر کشور در ساعت ۲۱ شب یوم الله ۲۲ بهمن ماه به یاد حماسه ماندگار و تکبیرهای ملت مبارز و قهرمان ایران اسلامی در بهمن خونین ۵۷ ، بانگ تکبیر و ندای توحیدی «الله اکبر» در شهر کاخک همصدا با ملت حماسه ساز ایران اسلامی طنین انداز و همزمان آسمان شهر کاخک نیز همچون کران تا کران آسمان ایران نورباران شد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز