کلنگ دو واحد مسکونی ویژه محرومین بهزیستی و کمیته امداد در کاخک به زمین زده شد.
کلنگ دو واحد مسکونی ویژه محرومین بهزیستی و کمیته امداد در کاخک به زمین زده شد.

?در ادامه برنامه های دهه مبارک فجر ، کلنگ احداث یک واحد مسکونی خانواده مددجوی دارای سه معلول تحت پوشش بهزیستی و یک واحد مددجوی کمیته امداد روز گذشته با حضور فرماندار و رئیس بهزیستی گناباد و جمعی از مسئولین کاخک به زمین زده شد.

?در ادامه برنامه های دهه مبارک فجر ، کلنگ احداث یک واحد مسکونی خانواده مددجوی دارای سه معلول تحت پوشش بهزیستی و یک واحد مددجوی کمیته امداد روز گذشته با حضور فرماندار و رئیس بهزیستی گناباد و جمعی از مسئولین کاخک به زمین زده شد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز