? شرح درخواستها و مشکلات روستای‌ نوده میرمحراب از گفته رئیس شورای اسلامی روستا
? شرح درخواستها و مشکلات روستای‌ نوده میرمحراب از گفته رئیس شورای اسلامی روستا

محرابی رئیس شورای اسلامی نوده میرمحراب در مراسم بهره برداری از سایت همراه اول آن روستا ضمن تقدیر از خدمات ارزنده دولت ، به مسائل و مشکلات روستا اشاره و با ابراز نگرانی از عدم کفایت آب قنات و کاهش دبی آب چاه کشاورزی از ۱۷ ونیم لیتر بر ثانیه به ۸ لیتر بر ثانیه […]

محرابی رئیس شورای اسلامی نوده میرمحراب در مراسم بهره برداری از سایت همراه اول آن روستا ضمن تقدیر از خدمات ارزنده دولت ، به مسائل و مشکلات روستا اشاره و با ابراز نگرانی از عدم کفایت آب قنات و کاهش دبی آب چاه کشاورزی از ۱۷ ونیم لیتر بر ثانیه به ۸ لیتر بر ثانیه گفت : از آنجاییکه چاه مذکور تامین روزی مردم وکشاورزان است در ۶ ماه از سال خاموش بوده و این موضوع مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرده است.
رئیس شورای نوده میرمحراب ، نبود بهورز ثابت در خانه بهداشت که میتواند سه روستای نوده ، بیهود و فودنجان را پوشش دهد و عدم تعلق اعتبار به قنات روستا و عدم روشنایی بولوار و خاموشی برخی معابر روستا را از دیگر درخواستها و مشکلات اساسی در روستا دانست.
قربانی فرماندار گناباد نیز در تماس خود با معاونت دانشگاه علوم پزشکی قول مساعد استقرار بهورز خانم برای روستا را گرفت و تاکید کرد تا از سوی مسئولین امر مشکلات اعتباری حوزه قنات و رفع خاموشی روستا مرتفع گردد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز