(همشهریان عزیز و گرانقدر: بیایید نام شهر زیبا و مقدسمان کاخک را زنده نموده به تمام ایران با اتحاد و همبستگی مثال زدنیمان معرفی اش نماییم) با سلام: برای احترام به کارآفرینان متعهد ایرانی وبرای پاسداشت زحمات مخلصانه مهندسین عزیزمان بیاییدباحمایت خوداین عزیزان رادلگرم نموده وبارای خودبه آنان موجبات پشتکارودلگرمیشان رادرراه خدمت به ایران و […]

(همشهریان عزیز و گرانقدر: بیایید نام شهر زیبا و مقدسمان کاخک را زنده نموده به تمام ایران با اتحاد و همبستگی مثال زدنیمان معرفی اش نماییم)
با سلام:
برای احترام به کارآفرینان متعهد ایرانی وبرای پاسداشت زحمات مخلصانه مهندسین عزیزمان بیاییدباحمایت خوداین عزیزان رادلگرم نموده وبارای خودبه آنان موجبات پشتکارودلگرمیشان رادرراه خدمت به ایران و ایرانی فراهم سازیم.

لینک جهت رای دادن:(پنج سکه را طلایی کنید)

مرتضی نوروزی کاخکی :  شرکت پناپ
لطفا روی سکه پنجم کلیک کنید رای خود را ثبت کنید .
???????
https://meidoun.ir/home/connectionitem/25074

فیلم اجرای گروه پناپ جهت مشاهده:
???????
https://www.instagram.com/tv/CK1zUMshHeZ/?igshid=1vkigddi6frma