رد پای صفایی نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در چند روستای بخش کاخک
رد پای صفایی نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در چند روستای بخش کاخک

? دکتر صفایی نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان روز گذشته با حضور در حوزه انتخابیه خود باتفاق بخشدار کاخک از روستاهای سنو، گوهردشت ، رضویه و فودنجان جهت بررسی مسائل و مشکلات روستاهای فوق بازدید و از نزدیک با مردم دیدار و گفتگو نمود. #کاخک_نیوز

? دکتر صفایی نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان روز گذشته با حضور در حوزه انتخابیه خود باتفاق بخشدار کاخک از روستاهای سنو، گوهردشت ، رضویه و فودنجان جهت بررسی مسائل و مشکلات روستاهای فوق بازدید و از نزدیک با مردم دیدار و گفتگو نمود.
#کاخک_نیوز