?از ساعات بامداد و اوایل صبح فردا پنج شنبه وزش باد شدید با احتمال بروز خسارت در اکثر نقاط استان محتمل است، از پارک خودروها در زیر درختان کهنسال و اشیائی که احتمال سقوط وجود دارد جدا خود داری کنید، سرعت تندبادها در برخی نقاط به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت هم خواهد رسید./هواشناسی ?این در […]

?از ساعات بامداد و اوایل صبح فردا پنج شنبه وزش باد شدید با احتمال بروز خسارت در اکثر نقاط استان محتمل است، از پارک خودروها در زیر درختان کهنسال و اشیائی که احتمال سقوط وجود دارد جدا خود داری کنید، سرعت تندبادها در برخی نقاط به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت هم خواهد رسید./هواشناسی

?این در حالیست که هم اکنون وزش باد نسبتا شدید درشهر کاخک حاکم است.