اخیرا عده‌ای سودجو با وعده های واهی وبا ترفند اشتغال در مشاغل حساس جوانان دانشجو در شهرهای دیگر مثل اشتغال در شهرهای کرج_تهران و اصفهان در مشاغل خاص در پترو شیمی _بنادر و…. دعوت نموده که پس از مراجعه به آدرس اعلامی تا مدتی خبری از حضور آنان نیست وبعد از مدتی با تماس تلفنی […]

اخیرا عده‌ای سودجو با وعده های واهی وبا ترفند اشتغال در مشاغل حساس جوانان دانشجو در شهرهای دیگر مثل اشتغال در شهرهای کرج_تهران و اصفهان در مشاغل خاص در پترو شیمی _بنادر و…. دعوت نموده که پس از مراجعه به آدرس اعلامی تا مدتی خبری از حضور آنان نیست وبعد از مدتی با تماس تلفنی در خواست پول زیاد جهت اشتغال می نمایند
خانواده‌های محترم و جوانان هوشیار باشند در صورت مواجهه و تماس یا استخدام از طریق سایتها حتما مراتب را به پلیس اطلاع ویا به پلیس اطلاعات _اگاهی وفتا مراجعه و هرگونه اخبار را گزارش نمایند

تلفن تماس مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰
پلیس اطلاعات و امنیت عمومی
۵۷۲۲۲۶۲۷
پلیس آگاهی ۵۷۲۲۷۷۶۰
پلیس فتا ۵۷۲۲۷۷۳۵

معاونت اجتماعی و اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی شهرستان گناباد