? به اطلاع همشهریان عزیز کاخکی میرسانیم اتوبوس کاخک مشهد روز های فرد یکشنبه .سه شنبه وپنج شنبه و روز زوج جمعه ساعت حرکت از کاخک ۷صبح از میدان امام ساعت حرکت از مشهد به کاخک در روز های یادشده ساعت ۲بعد از ظهر خواهد بود …جهت هماهنگی با مدیریت جناب آقای مقامی به شماره […]

? به اطلاع همشهریان عزیز کاخکی میرسانیم اتوبوس کاخک مشهد روز های فرد یکشنبه .سه شنبه وپنج شنبه و روز زوج جمعه ساعت حرکت از کاخک ۷صبح از میدان امام
ساعت حرکت از مشهد به کاخک در روز های یادشده ساعت ۲بعد از ظهر خواهد بود …جهت هماهنگی با مدیریت جناب آقای مقامی به شماره ۰۹۱۵۳۷۷۳۱۹۱ تماس حاصل نمایید .

شهرداری وشورای اسلامی شهر کاخک
#کاخک_نیوز