ظهر امروز دکتر نکونام مدیر مطالعات راهبردی هلدینگ آتیه صبا و مهندس هادیان مدیرعامل شرکت مجتمع معادن مس تکنار از ناحیه صنعتی و کارخانه شیر پگاه به دعوت صفایی نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان باتفاق وی و فرماندار گناباد از واحد کاشی هستی در ناحیه صنعتی و شرکت شیر پگاه بازدید نمودند . به […]

ظهر امروز دکتر نکونام مدیر مطالعات راهبردی هلدینگ آتیه صبا و مهندس هادیان مدیرعامل شرکت مجتمع معادن مس تکنار از ناحیه صنعتی و کارخانه شیر پگاه به دعوت صفایی نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان باتفاق وی و فرماندار گناباد از واحد کاشی هستی در ناحیه صنعتی و شرکت شیر پگاه بازدید نمودند .
به گزارش #کاخک_نیوز در جلسه ظهر امروز در شرکت فرآوری شیر پگاه ، قربانی فرماندار گناباد با اشاره به ظرفیت ممتاز شهرستان در ایجاد واحدهای صنعتی در شهرستان از هلدینگ آتیه صبا خواست تا درجهت افزایش ظرفیت بهره وری شرکت شیر پگاه همکاری نمایند .
وی افزود: با همکاری این هلدینگ خواهیم توانست علاوه بر افزایش اشتغال ،مازاد شیر خامی که از شهرستان خارج میشود را در این کارخانه فرآوری و ارزش افزوده آن را حفظ نمود.
صفایی نماینده شهرستان نیز گفت: علاوه بر احداث واحد تولید ظروف شیشه ای که طرح توجیهی آن توسط سرمایه گذار ارائه شده ،تعیین تکلیف و راه اندازی کارخانه کاشی هستی و طرح توسعه شرکت شیر پگاه را بطور جد در دستور کارخود قرار داده ایم.#کاخک_نیوز