? پشته ی سمج که بر روی کشور و خاورمیانه قرار دارد فعلا خیال رفتن ندارد و اجازه ورود سامانه های بارشی به کشور را نمیدهد از این رو انتظار میرود بارش موثری طی ۱۰ الی ۱۵ روز اینده در استان وحتی کشور نداشته باشیم و احتمالا ادامه دی ماه را بدون بارش در استان […]

? پشته ی سمج که بر روی کشور و خاورمیانه قرار دارد فعلا خیال رفتن ندارد و اجازه ورود سامانه های بارشی به کشور را نمیدهد از این رو انتظار میرود بارش موثری طی ۱۰ الی ۱۵ روز اینده در استان وحتی کشور نداشته باشیم و احتمالا ادامه دی ماه را بدون بارش در استان و گناباد سپری خواهیم کرد ./هواشناسی