?همزمان با سالگرد شهادت شهيد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس ، مراسم بزرگداشتي از سوی پایگاههای مقاومت بسیج با حضور جمعی از مسئولين و مردم شهید پرور کاخک باسخنراني حجت الاسلام فاطمي و مدیحه سرایی مداحان اهل بیت (ص) در آستان مقدس امامزاده سید محمدعابد (ع) برگزار شد.  

?همزمان با سالگرد شهادت شهيد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس ، مراسم بزرگداشتي از سوی پایگاههای مقاومت بسیج با حضور جمعی از مسئولين و مردم شهید پرور کاخک باسخنراني حجت الاسلام فاطمي و مدیحه سرایی مداحان اهل بیت (ص) در آستان مقدس امامزاده سید محمدعابد (ع) برگزار شد.