مدتها است که طرح احداث سایت همراه اول در شهرک جوانان ازسوی اداره مخابرات شهرستان ، فرمانداری ، بخشداری ، شهرداری و شورای شهر کاخک بصورت جدی در دست پیگیری است . مقیمیان رئیس شورای شهر کاخک پس از دیداری که روز گذشته با مهندس اروجی مدیر کل مخابرات استان و معاونت ایشان داشته است […]

مدتها است که طرح احداث سایت همراه اول در شهرک جوانان ازسوی اداره مخابرات شهرستان ، فرمانداری ، بخشداری ، شهرداری و شورای شهر کاخک بصورت جدی در دست پیگیری است .
مقیمیان رئیس شورای شهر کاخک پس از دیداری که روز گذشته با مهندس اروجی مدیر کل مخابرات استان و معاونت ایشان داشته است از قول مساعد مدیرکل برای بهره برداری از این طرح در دهه فجر سالجاری خبر داده است ، اگر چه که چندی قبل فرماندار گناباد هم از افتتاح این پروژه در دهه فجر امسال خبر داد.
حال با احداث این سایت ، مشکل عدم آنتن دهی شهرک جوانان ، ناحیه صنعتی و ارتباط تلفنی مسیر راه کاخک _گناباد و برخی دیگر از نقاط کور در سطح شهر کاخک مرتفع خواهدشد.