نمکي در مراسم تزريق نخستين واکسن ايراني کرونا: ?ما نخستین واکسن ساز آسیا بودیم و تجربه ای ۱۰۰ ساله در این حوزه داریم. ?از روز نخست همراه کسانی بودم که کار مطالعه و تولید واکسن ایرانی کرونا را دنبال می کنند. ?امروز نخستین تزریق را روی یک انسان انجام دادیم، این انسان عزیز دختر آقای […]

نمکي در مراسم تزريق نخستين واکسن ايراني کرونا:
?ما نخستین واکسن ساز آسیا بودیم و تجربه ای ۱۰۰ ساله در این حوزه داریم.

?از روز نخست همراه کسانی بودم که کار مطالعه و تولید واکسن ایرانی کرونا را دنبال می کنند.

?امروز نخستین تزریق را روی یک انسان انجام دادیم، این انسان عزیز دختر آقای مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)بود و پیام این عمل این بود که ما خون خود را رنگین تر از سایر مردم نمی بینیم و ابتدا خانواده خود را برای تست این واکسن به میدان آورده ایم.