?دکتر عسکری پس از تزریق واکسن ایرانی کرونا: ?الحمدلله خیلی خوشحالم، حس افتخار دارم. ?این واکسن کاملا ایمن است، ان شالله در مراحل بعدی این موضوع ثابت خواهد شد. ?اطمینان دارم اتفاقی نخواهد افتاد، ما در موضوع ساخت واکسن در کشور سابقه طولانی داریم. ?این تکنولوژی بسیار ایمن است. ان شاءالله مراحل طی شود و […]

?دکتر عسکری پس از تزریق واکسن ایرانی کرونا:

?الحمدلله خیلی خوشحالم، حس افتخار دارم.

?این واکسن کاملا ایمن است، ان شالله در مراحل بعدی این موضوع ثابت خواهد شد.

?اطمینان دارم اتفاقی نخواهد افتاد، ما در موضوع ساخت واکسن در کشور سابقه طولانی داریم.

?این تکنولوژی بسیار ایمن است. ان شاءالله مراحل طی شود و مردم بتوانند به زندگی عادی بازگردند . بازگشت مردم به زندگی عادی آرزوی ما است.