با احداث و آماده سازی بولوار کشاورز شرقی ، افتخاری نسب شهردار کاخک ثابت کرد که علیرغم کمبود شدید اعتبارات در بدترین شرایط اقتصادی هم میشود به مردم خالصانه خدمت کرد‌. ?احداث میدان جدیدالاحداث و بولوار کشاورز شرقی ، استخر ۸۵۰۰۰متر مکعبی ذخیره آبهای سطحی ، پارک بانوان و چندین پروژه عمرانی دیگر از بزرگترین […]

با احداث و آماده سازی بولوار کشاورز شرقی ، افتخاری نسب شهردار کاخک ثابت کرد که علیرغم کمبود شدید اعتبارات در بدترین شرایط اقتصادی هم میشود به مردم خالصانه خدمت کرد‌.
?احداث میدان جدیدالاحداث و بولوار کشاورز شرقی ، استخر ۸۵۰۰۰متر مکعبی ذخیره آبهای سطحی ، پارک بانوان و چندین پروژه عمرانی دیگر از بزرگترین طرحهای ماندگاری است که در آینده از خدمات خالصانه علی افتخاری نسب در کاخک به یادگار خواهد ماند.