?صبح امروز بخشدار کاخک باتفاق رئیس کمیته امداد گناباد با حکمتیان مدیرعامل جدید شرکت شیر پگاه دیدار و گفتگو نمودند. ?حکمتیان مصمم است ظرفیت فراوری شیر در این شرکت را تا ابتدای سال ۱۴۰۰ از ۴۵تن در روز به ۸۰ تن افزایش دهد .

?صبح امروز بخشدار کاخک باتفاق رئیس کمیته امداد گناباد با حکمتیان مدیرعامل جدید شرکت شیر پگاه دیدار و گفتگو نمودند.
?حکمتیان مصمم است ظرفیت فراوری شیر در این شرکت را تا ابتدای سال ۱۴۰۰ از ۴۵تن در روز به ۸۰ تن افزایش دهد .