صبح امروز جلسه برنامه ریزی بزرگداشت اولین سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد ، اما در دیماه سال گذشته و پس از شهادت سردار سلیمانی حجه الاسلام مقیمیان رئیس شورای شهر کاخک در تماس تلفنی کاخک نیوز ، خبر دادند که در اولین جلسه شورا پیشنهاد نامگذاری یکی از میادین و یا خیابانهای […]

صبح امروز جلسه برنامه ریزی بزرگداشت اولین سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد ، اما در دیماه سال گذشته و پس از شهادت سردار سلیمانی حجه الاسلام مقیمیان رئیس شورای شهر کاخک در تماس تلفنی کاخک نیوز ، خبر دادند که در اولین جلسه شورا پیشنهاد نامگذاری یکی از میادین و یا خیابانهای این شهر به نام سردار دلها شهید سلیمانی مطرح و اجرایی خواهد شد ، اکنون دهها جلسه از آن زمان گذشته اما اقدامی انجام نشده است.
این موضوع کمتر کاری است که می شد در کنار سایر کارها در طول این یکسال انجام داد.