یکی از لوازم محلی مورد نیاز خانواده ها که در گذشته ها بسیار مرسوم بوده و امروزه جایگاه خود را کم و بیش حفظ کرده است ، استفاده از سبدهای دست ساز هنری برخی روستائیان بوده که از گذشته ها تاکنون این میراث ماندگار توسط مردم روستای زیرجان در بخش کاخک حفظ شده است. ?اگر […]

یکی از لوازم محلی مورد نیاز خانواده ها که در گذشته ها بسیار مرسوم بوده و امروزه جایگاه خود را کم و بیش حفظ کرده است ، استفاده از سبدهای دست ساز هنری برخی روستائیان بوده که از گذشته ها تاکنون این میراث ماندگار توسط مردم روستای زیرجان در بخش کاخک حفظ شده است.

?اگر خواهان استفاده از اینگونه صنایع دستی و سنتی در منزل خود هستید ، در این فصل، سری به روستای زیرجان بزنید و هرگونه سبد سنتی مورد نیاز خود را تهیه کنید ،

?این روزها زیرجانی ها سبدهایی جهت حمل و نگهداری میوه، سبد نگهداری خشکبار و پرورش کرم ابریشم ، سبد حمام، سبد خیاطی ، سبد ظروف ، سبد لوازم آرایشی، جا قاشقی ، نان پز همان رفیده ، دمی ، آش انداز ، پیش دستی، آجیل خوری و به قول قدیمی ها سفطغوت تولید و عرضه می کنند. #کاخک_نیوز
?? @B_kakhkNews