جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان با موضوع بررسی مسائل حوزه ترافیکی سطح بخش کاخک ظهر امروز با حضور اعضای شورای ترافیک در محل بخشداری کاخک برگزار شد. طرح ایمن سازی سه راهی خطرساز رضویه ، درخواستهای دهیاران مبنی بر نصب سرعتکاه و مسائل ترافیکی احداث بولوار کشاورز شرقی کاخک مهمترین موضوعات مورد بحث این جلسه […]

جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان با موضوع بررسی مسائل حوزه ترافیکی سطح بخش کاخک ظهر امروز با حضور اعضای شورای ترافیک در محل بخشداری کاخک برگزار شد.
طرح ایمن سازی سه راهی خطرساز رضویه ، درخواستهای دهیاران مبنی بر نصب سرعتکاه و مسائل ترافیکی احداث بولوار کشاورز شرقی کاخک مهمترین موضوعات مورد بحث این جلسه بود.