?صبح امروز فرماندار شهرستان گناباد با حضور در شهر کاخک از چند پروژه در دست احداث شهرداری کاخک بازدید نمود . ?طرح استخر ۸۵۰۰۰ مترمکعبی ذخیره آبهای سطحی شهر کاخک یکی از طرحهای ماندگاری است که از چندی قبل توسط شهرداری کاخک در حاشیه پارک ۳۰ هکتاری در دست احداث است که فرماندار گناباد در […]

?صبح امروز فرماندار شهرستان گناباد با حضور در شهر کاخک از چند پروژه در دست احداث شهرداری کاخک بازدید نمود .
?طرح استخر ۸۵۰۰۰ مترمکعبی ذخیره آبهای سطحی شهر کاخک یکی از طرحهای ماندگاری است که از چندی قبل توسط شهرداری کاخک در حاشیه پارک ۳۰ هکتاری در دست احداث است که فرماندار گناباد در بازدید از این طرح پیشرفت فیزیکی اجرای آن را باتوجه به کمبود اعتبارات شهرداری کاخک مثبت ارزیابی کرد.

?بازدید از محل اجرای چمن مصنوعی کاخک از دیگر طرحهای در دست اجرا در شهر کاخک بود
قابل ذکر است : پروژه چمن مصنوعی کاخک پس از ۱۲ سال انتظار بالاخره به مرحله اجرا  و زیرسازی رسیده است.