صبح امروز فرماندار گناباد باتفاق بخشدار و رئیس اداره گاز ناحیه گناباد از روند اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای شرق بخش کاخک بازدید نمود . به گفته قربانی فرماندار گناباد این طرح با اعتباری بالغ بر ۸میلیارد تومان در دولت دوازدهم به بهره برداری خواهد رسید که در اجرای آن روستاهای نجم آباد، برجوک، کلاته […]

صبح امروز فرماندار گناباد باتفاق بخشدار و رئیس اداره گاز ناحیه گناباد از روند اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای شرق بخش کاخک بازدید نمود .
به گفته قربانی فرماندار گناباد این طرح با اعتباری بالغ بر ۸میلیارد تومان در دولت دوازدهم به بهره برداری خواهد رسید که در اجرای آن روستاهای نجم آباد، برجوک، کلاته شمس، استاد و رضو از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.