?با اتمام جلسه شورای شهر گناباد ، مهران حسین زاده شهردار این شهر برکنار شد و علی اکبر بهزادیان بعنوان سرپرست شهرداری معرفی شد ، این در حالیست که جمعی از مردم و پرسنل شهرداری در حمایت از مهران حسین زاده با حضور در مقابل دفتر شورای شهر گناباد اعتراض خود را اعلام داشتند. ? […]

?با اتمام جلسه شورای شهر گناباد ، مهران حسین زاده شهردار این شهر برکنار شد و علی اکبر بهزادیان بعنوان سرپرست شهرداری معرفی شد ،
این در حالیست که جمعی از مردم و پرسنل شهرداری در حمایت از مهران حسین زاده با حضور در مقابل دفتر شورای شهر گناباد اعتراض خود را اعلام داشتند.
? این دومین شهردار گناباد است که در دوره فعلی شورای شهر گناباد عزل می شود./ #کاخک_نیوز