?سماق ارگانیک خانیک در بخش کاخک از اتحادیه اروپا گواهینامه کیفیت محصول دریافت کرد.
?سماق ارگانیک خانیک در بخش کاخک از اتحادیه اروپا گواهینامه کیفیت محصول دریافت کرد.

محصول سماق ارگانیک روستای خانیک تحت نظر شرکت تعاونی کشاورزی باغداران چهارفصل گناباد به مرکزیت روستای خانیک، از سوی اتحادیه اروپا گواهینامه کیفیت تولید سماق ارگانیک دریافت کرد. مرادی بخشدار کاخک با اعلام این خبر ، تلاش و پشتکار مردم روستای خانیک بویژه نخبگان آن روستا را در ایجاد کارگروه اقتصادی با همکاری خانیکیهای مقیم […]

محصول سماق ارگانیک روستای خانیک تحت نظر شرکت تعاونی کشاورزی باغداران چهارفصل گناباد به مرکزیت روستای خانیک، از سوی اتحادیه اروپا گواهینامه کیفیت تولید سماق ارگانیک دریافت کرد.
مرادی بخشدار کاخک با اعلام این خبر ، تلاش و پشتکار مردم روستای خانیک بویژه نخبگان آن روستا را در ایجاد کارگروه اقتصادی با همکاری خانیکیهای مقیم تهران الگویی موفق برای مدیریت صحیح روستا در راستای تولید و اشتغالزایی دانست.
بخشدارکاخک توسعه سطح زیرکشت و فرآوری این محصول با ارزش را یکی دیگر از برنامه های پیش رو اعلام کرد که باهمت مردم خانیک در دست اقدام است.
وی ازخدمات ارزنده شورای اسلامی،دهیاری وخانیکیهای مقیم تهران و توجه به توسعه زادگاهشان قدردانی نمود.