?دهیاران محترم سطح بخش کاخک با عنایت به وضعیت حاکم بر کشور بویژه شهرستان گناباد و انتشار گسترده بیماری کرونا موارد زیر مدنظر قرار گیرد. ۱_ در سطح روستا، بصورت بلندگویی یا در گروهها و کانالهای مجازی اطلاع رسانی نمایید تا مردم حتی الامکان از مراجعه حضوری به ادارات سطح بخش و شهرستان خودداری نمایند […]

?دهیاران محترم سطح بخش کاخک

با عنایت به وضعیت حاکم بر کشور بویژه شهرستان گناباد و انتشار گسترده بیماری کرونا موارد زیر مدنظر قرار گیرد.
۱_ در سطح روستا، بصورت بلندگویی یا در گروهها و کانالهای مجازی اطلاع رسانی نمایید تا مردم حتی الامکان از مراجعه حضوری به ادارات سطح بخش و شهرستان خودداری نمایند و امور خود را بیشتر بصورت تلفنی پیگیری نمایند.
۲_ هرگونه تجمع ممنوع بوده و برخوردهای سخت اعمال خواهدشد. لذا برگزاری هرگونه مراسم جشن ، عروسی، دورهمی ، تعزیه و عزاداری ممنوع می باشد و خاطیان به مراجع قضایی معرفی خواهندشد.
۳_ هرگونه فوت با علائم کرونا بایستی با پروتکل های فوتی های کرونایی تدفین شود .مسئولیت عدم توجه به این موضوع با مسئولین آرامستانها بویژه دهیاران خواهد بود.
۴_ چنانچه در کانالهای تلگرامی اطلاع رسانی برای مراسم ترحیم و جشن انجام شود ، مدیرکانال یا گروه به مراجع قضایی معرفی خواهدشد.
۵_ هرگونه جوسازی و شایع پراکنی خلاف واقع در جهت تشویش اذهان عمومی و یا نشر اکاذیب در فضای مجازی پیرامون مسائل بیماری ، موضوع متوجه مدیرگروه یا کانال خواهدبود و به مراجع قضایی معرفی خواهدشد.
شایان ذکر است ،شهر کاخک نیز از موارد فوق الذکر مستثنی نخواهد بود.

روابط عمومی بخشداری کاخک