با توجه به مباحث مطرح شده مردمی در کانال درخصوص مشکلات جمع آوری پسماندهای سطح شهر کاخک ، نتیجه نظر سنجی انجام شده درخصوص جمع آوری زباله ها بصورت شبانه درج می گردد. در این نظر سنجی ۴۸ساعته، ۱۴۲ نفر موافق و ۲۲ نفر مخالف جمع آوری زباله ها بصورت شبانه بودند ، ۷۳۸ نفر […]

با توجه به مباحث مطرح شده مردمی در کانال درخصوص مشکلات جمع آوری پسماندهای سطح شهر کاخک ، نتیجه نظر سنجی انجام شده درخصوص جمع آوری زباله ها بصورت شبانه درج می گردد.

در این نظر سنجی ۴۸ساعته، ۱۴۲ نفر موافق و ۲۲ نفر مخالف جمع آوری زباله ها بصورت شبانه بودند ، ۷۳۸ نفر هم نظری ممتنع نسبت به موضوع داشتند.
زین پس بهترین تصمیم با بررسی کارشناسانه و تخصصی جهت جمع آوری پسماند ها بصورت روزانه یا شبانه بر عهده خودِ مدیریت شهری خواهد بود.

برخی از مزایا و معایب جمع آوری زباله ها از دید مردم و رسانه نیز همزمان درج می گردد.

?بخشی از مزایای جمع آوری مکانیزه پسماندها در شب نیز ذیلا عنوان می گردد.

۱_ جلوگیری از ترافیک شهری و تسریع در جمع آوری پسماندها و بالطبع کاهش هزینه های خدمات شهری
۲_ کاهش انتشار بوی نامطبوع و بیماریهای واگیردار
۳_ جلوگیری از تجمع سگهای ولگرد در اطراف باکسهای زباله
۴_ کاهش اثرات روانی ناشی از فعالیت زباله گردها در اجتماع
۵_کاهش پراکندگی پسماندها در سطح معابر و…

?بخشی از معایب جمع آوری پسماندها بصورت شبانه از دید مردم و رسانه

۱_ ایجاد سر وصدای ناهنجار ناشی از تخلیه باکسها در نیمه شب و بالطبع ایجاد مزاحمت برای اقشار سالخورده و بیمار
۲_ مشکلات ناشی از تردد خودروی حمل زباله در کوچه های با عرض کم ، با توجه به پارک‌ بودن خودروها بخصوص در ایام تعطیل که امکان تردد آن در میلانها با حجم زیاد پارک خودروها اصلاً امکان پذیر نیست.

۳_ تجمع حیواناتی نظیر سگهای ولگرد ، گربه ها و شغالها در اطراف سطلهای زباله خانگی و ایجاد آلودگی ها و انتشار انواع بیماریها و یا دریدگی پلاستیکهای زباله و رهاسازی در سطح معابر
۴_ احتمال عدم استراحت کافی نیروهای شبانه و بکارگیری مجدد آنان در شیفت روز در محل کار
۵_ نقایص فنی خودروی حمل زباله در شب
۶_زمان بر بودن فرهنگ سازی جمع آوری شبانه
۷_پنهان ماندن برخی زباله های خانگی از دید پاکبانان باتوجه به تاریکی برخی معابر
۸_ خطرات احتمالی جانی برای نیروهای انسانی در مسیر تخلیه زباله در ترانشه و….