#فوری ? طی پنج روز گذشته ۳۰ نفر در بخش کاخک به کرونا مبتلا شدند که بیشترین مبتلایان به ترتیب از شهر کاخک و روستای سنو و چند روستای دیگر بخش کاخک می باشند. حال در سایه شوم کرونا طی دیروز و امروز در شهرستان گناباد چه گذشت: امروز: ۷ فوتی و ۸۱ تست مثبت […]

#فوری
? طی پنج روز گذشته ۳۰ نفر در بخش کاخک به کرونا مبتلا شدند که بیشترین مبتلایان به ترتیب از شهر کاخک و روستای سنو و چند روستای دیگر بخش کاخک می باشند.
حال در سایه شوم کرونا طی دیروز و امروز در شهرستان گناباد چه گذشت:
امروز: ۷ فوتی و ۸۱ تست مثبت
دیروز: ۶ فوتی و ۷۹ تست مثبت
همگی از مناطق مختلف شهرستان

?در خانه بمانیم تا زنجیره انتقال کرونا قطع شود.
?محدودیت های کرونایی در شهرستان تمدید شده است.