امروز درادامه نظارت بر وضعیت بهداشتی اصناف کاخک، از سوی شبکه بهداشت و درمان تعدادی از واحدهای صنفی موادغذایی و قصابیهای سطح شهر کاخک با حضور بخشدار کاخک ، فرماندهی انتظامی و امور اصناف این شهر مورد بازدید قرار گرفت. مرادی بخشدار کاخک در اجرای این گشت مشترک به کاخک نیوز گفت؛ با اعلام گزارشات […]

امروز درادامه نظارت بر وضعیت بهداشتی اصناف کاخک، از سوی شبکه بهداشت و درمان تعدادی از واحدهای صنفی موادغذایی و قصابیهای سطح شهر کاخک با حضور بخشدار کاخک ، فرماندهی انتظامی و امور اصناف این شهر مورد بازدید قرار گرفت.
مرادی بخشدار کاخک در اجرای این گشت مشترک به کاخک نیوز گفت؛ با اعلام گزارشات مردمی مبنی بر عدم توجه برخی اصناف به استفاده از ماسک و بهداشت فردی ، در بررسی بعمل آمده گزارش تخلف بهداشتی چندین واحدصنفی به مراجع رسمی ارسال و تعدادی واحد صنفی دیگر نیز اخطار گرفتند.
مرادی از شهروندان خواست ؛ گزارش تخلفات صنفی را دراسرع وقت به بخشداری ، شبکه بهداشت ومراجع قانونی اعلام نمایند.
وی از رعایت مسائل بهداشتی و توجه جدی برخی کسبه به جلوگیری از شیوع هرگونه بیماری نیز قدردانی نمود.

قابل ذکراست : در چند روز گذشته پیامهای متعددی از سوی شهروندان مبنی بر عدم استفاده از ماسک و عدم رعایت مسائل بهداشتی برخی صنوف به کاخک نیوز ارسال شد.